Vážení obchodní přátelé,

dovolte mi představit Vám firmu WOHER s.r.o. 

 

Společnost WOHER s.r.o. se specializuje:

  • bazénovou technologii a montáže rozvodů bazénové vody
  • realizaci nových a rekonstrukce již stávajících inženýrských sítí, včetně přípojek
  • realizaci nových a rekonstrukce již stávajících vnitřních rozvodů kanalizace a vodovodů
  • realizaci nových a rekonstrukce již stávajících rozvodů topení a kotelen

 

 

Firma WOHER s.r.o. vznikla v roce 1995, jako společnost zabývající se údržbou bytových fondů.
V roce 1998 firma rozšířila své služby o již výše uvedené práce. Rok 1998 znamenal pro fy. WOHER velmi podstatný zlom jak v objemu prací, tak v oblasti ekonomické. Na základě těchto skutečností firma začala svou dráhu expanze.

V současné době naše společnost zaměstnává 21 pracovníků, z toho 4 THP pracovníků a 17 dělníků.

Domníváme se, že nejlepším prezentem firmy je dobře odvedená práce a spokojený zákazník. Proto Vám předkládáme seznam nejdůležitějších námi realizovaných akcí.

Pokud Vás naše firma zaujala, jsme tím potěšeni a připraveni poskytnout Vám další informace při osobních jednáních.

S pozdravem Tomáš Strejc - jednatel společnosti

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2024